Çeviri - Tercüman Çeviri - Tercüman Deşifre Mütercim - Çevirmen

ÇEVİRİ BİR TUTKUDUR...

HİZMETLERİMİZ

Medikal Çeviri / Tıp Çevirisi

Medikal Çeviri

Tıp Çevirisi özel uzmanlık gerektiren bir çeviri türüdür. Tıp çevirisi/ medikal çeviri çoğunlukla tıp mezunları tarafından ve zamanla deneyim kazanmış Mütercim Tercümanlık ve Dil ve Edebiyat mezunları tarafından ...

  Devamı →

Akademik Çeviri

Akademik Çeviri

Akademik Çeviri çevirmen açısından son derece eğitici ve zevkli bir iştir. Bu çeviriler üniversite hocalarımızın hazırladığı makâlelerin çevirilerini kapsar. Çevirinin akademik dile yatkın çevirmenler tarafından yapılması faydalı olacaktır...

  Devamı →

Teknik Çeviri

Teknik Çeviri

Teknik Çeviri çeşitli sektörlerin teknik metinlerinin çevirilerinden oluşmaktadır. Bu çevirilerin doğru yapılabilmesi için çevirmenin ilgili sektör terimlerine hakim olması gerekmektedir...

  Devamı →

Hukuki Çeviri

Hukuki Çeviri

Hukuki Çeviri hukuki metinlerin çevirilerini kapsamaktadır. Yine burada da çevirmenin hukuk diline hakim olması gerekmektedir. Çeşitli sözleşme ve beyanname vs. çevirileri hukuk çevirisi kapsamında değerlendirilir...

  Devamı →
Çizgi Çeviri Tercuman Çizgi Çeviri Tercuman Çizgi Çeviri Tercuman Çizgi Çeviri Tercuman

Noter Tasdikli Çeviri

Noter Tasdikli Onaylı Çeviri

Noter Tasdikli Çeviri, noterde tasdik edilmesi gereken her türlü belge ve evrakların çevirisinden oluşmaktadır. Talep doğrultusunda, sayfa adedi baz alınarak noterden tasdik yaptırılmaktadır....

  Devamı →

Kitap Çevirisi

Kitap Çevirisi

Kitap Çevirisi, son derece nitelikli bir iştir ve özellikle edebi eserlerin çevirileri oldukça zordur. Çevirmenin edebi dile yatkın olması ve yazarın dilini mümkün olan en iyi şekilde yansıtabilmesi gerekmektedir...

  Devamı →

Ardıl Çeviri / Sözlü Çeviri

Ardıl Çeviri

Ardıl Çeviri iş toplantılarında, özel görüşmelerde, konferanslarda, yabancı konukların ağırlanmasında vs. tercümanın bizzat bulunarak sözlü bir şekilde yaptığı çevirilerdir. Bu alanda genellikle Mütercim Tercümanlık...

  Devamı →

Deşifre

Deşifre Çeviri

Deşifre hizmetleri kongrelerde,konferanslarda, iş toplantılarında veya özel görüşmelerde yapılan kayıtların deşifre edilmesi, yani yazıya aktarılması işlemidir. Kaset formatında veya CD'ye kaydedilen ya da internet ortamında...

  Devamı →

ÇİZGİ ÇEVİRİ GRUBU

Çizgi Çeviri Grubu alanında uzman, misyon sahibi çevirmenler tarafından kurulmuş, genç ve dinamik bir çeviri şirketidir. Yıllara dayanan çeviri deneyimimizi artık Çizgi Çeviri Grubu olarak hizmetinize sunmaktayız.

Amacımız; sürekli devinim halindeki sektörümüze kaliteli, nitelikli ve kaynak dilden hedef dile en iyi şekilde aktarım sağlayan çeviriler sunmaktır.

Çeviri sektörü son derece kıymetli ve önemli bir sektördür. Çevirmen, kültürler arası köprü görevi görmekte, farklı coğrafyalardan insanların birbirleriyle iletişimini kolaylaştırmaktadır. Çevirmenin yaptığı bu nitelikli iş sayesinde kültürler birbirine yaklaşır ve insanlar birbirlerini daha kolay anlarlar. Küresel köy dediğimiz bu yeni dünya, çevirmenler sayesinde, birçok açıdan daha kolay anlaşılır hale gelmektedir.

"Çeviri" sözcüğü Arapça kökenli bir Türkçe kelime olan "tercüme" sözcüğü ile eşanlamlıdır. Çeviri yapan kişi anlamında "çevirmen" sözcüğü kullanılmakta olup, "yazılı çeviri" yapan kişi için “mütercim” kelimesi, “sözlü çeviri” yapan kişi için “tercüman” sözcüğü kullanılır (kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Çeviri).

Sözlü çevirinin tarihi çok eskilere dayansa da, ilk yazılı çeviri örnekleri Sümerlere ait tabletlerde görülmüştür. Önceleri kitabe, yazın çevirisi şeklinde varlığını sürdüren çeviri faaliyeti, zaman içinde ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıkan teknik çeviri, tıp çevirisi gibi özel alan çevirilerini de bünyesine katmıştır. Günümüze geldiğimizdeyse sayısız alanda ve konuda çeviri yapılabilmektedir. En son eklenen çeviri alanlarından biri de hiç kuşkusuz bilişim çevirileridir.

Yazın çevirisi, edebi çeviri bambaşka bir alan ve son derece zor bir faaliyet iken, özel alan çevirileri ilgili alan dahilinde uzmanlık bilgisi gerektirir.
Özel alan çevirilerini birkaç ana başlık altında toplayabiliriz:
  • Teknik Çeviri
  • Medikal Çeviri / Tıp Çevirisi
  • Akademik Çeviri
  • Hukuki Çeviri
Bizler ise, Çizgi Çeviri Grubu olarak, çevirmenlerin ve çevirinin insanlık tarihi üzerindeki önemini görüp kavrayarak, doğru iş ahlakıyla ve sorumluluk bilinciyle çeviriler üretmek üzerine odaklanmış bulunuyoruz. Amacımız; sektörümüze kaliteli çeviriler sunmak, termin sürelerini titizlikle ele alarak müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalışmaktır.

Çizgi Çeviri Grubu olarak vermiş olduğumuz hizmetler yalnızca çeviriyle sınırlı kalmamakta, deşifre ve altyazı hizmetleri de sunmaktayız. Sayısız özel alan dahilinde sunduğumuz Medikal Çeviriler, Teknik Çeviriler, Akademik Çeviriler ve Hukuki Çevirilerin yanı sıra, kongre, konferans ve toplantı kayıtlarınızın deşifresini ve dokümantasyonunu yapıyor, talebiniz doğrultusunda videolarınıza altyazı hazırlıyoruz.